Transfer technologií na Masarykově univerzitě (TT MU)

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod pracoviště Centrum pro transfer technologií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.05/3.1.00/10.0216
Období řešení
6/2012 - 5/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum pro transfer technologií

Předložený projekt Transfer technologií na Masarykově univerzitě (projekt TT MU) je jedinečnou příležitostí pro MU rozvinout a stabilizovat transfer technologií podle zanalyzovaných zkušeností zahraničních pracovišť a na základě existující a potvrzené potřeby uvnitř i vně MU. V letech 2011-2014 (celkem 3 roky, předpokládané zahájení v k 1. říjnu 2011) projekt poskytne finanční zajištění činností v oblasti transferu technologií (TT) na kritickou dobu etablování a stabilizace v okolním tržním prostředí včetně doplnění a proškolení dostatečného počtu osob pro personální zabezpečení souvisejících aktivit. Finanční zdroje také umožní v oblasti transferu technologií vytvoření trvalých vazeb mezi klíčovými partnery v regionu i mimo něj (regionální model TT je již rozpracován v rámci projektu SynBIOsis a zahrnuje kromě výzkumných institucí na Jižní Moravě také Jihomoravské inovační centrum a širší síť spolupracujících subjektů v oblasti ekonomického poradenství, rizikového kapitálu apod.).

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.