Informace o projektu
Nové směry v anglofonním jazykovědném a literárním výzkumu (NDALLR)

Tento projekt je zaměřen na podporu získávání poznatků o nových výzkumných směrech v lingvistice a literárních studiích anglofonních oblastí, zejména u doktorských studentů ze studijních oborů Anglický jazyk a Literatury v angličtině. Přidělené prostředky budou použity na stipendia doktorských studentů, jejichž prostřednictvím podpoříme účast na odborných a vědeckých konferencích, kde se bezprostředně seznámí s novými a aktuálními směry výzkumu zásadními pro jejich odborné zaměření. Prostředky dále budou použity na úhradu cestovného členů Katedry anglistiky a amerikanistiky na odborné akce pokrývající směry s výrazným přínosem k rozvoji jejich oborů. V rámci projektu bude podpořeno i rozšíření knižního fondu v oblasti těchto nových směrů a zkvalitnění vědeckovýzkumných a pedagogických aktivit na KAA.

Publikace

Počet publikací: 56


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.