Informace o projektu
Kontinuity a diskontinuity: Umělecká tvorba mezi raně středověkým kultem a obrazovou kulturou moderní doby (Kontinuity a diskontinuity v umělecké tvorbě)

Kód projektu
MUNI/A/0806/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt specifického výzkumu na Semináři dějin umění (v kategorii A) je zaměřen na podporu jedenácti studentů doktorského studia programu „Dějiny a teorie umění“ v prezenční formě a vybraných tří studentů magisterského studia programu „Dějiny umění“.

Studenti doktorského programu dějin umění a jejich vedoucí přitom v jasně a strukturovaně koncipovaném projektu navazují na trvalejší tradici uměleckohistorické výzkumné práce na Semináři dějin umění FF MU, během níž došlo zejména v předchozích letech k podstatnému navýšení studentských publikačních a konferenčních badatelských výstupů. Tematicky je projekt v budoucím roce zaměřen především na výzkum dějin umění (tj. dějin architektury, sochařství, malířství, užitého umění, kresby a fotografie) v širším okruhu střední Evropy. Pod odborným a badatelským vedením ze strany školitelů, kteří jsou do projektu rovněž zahrnuti, se činnost doktorandů v prezenční formě studia a vybraných posluchačů magisterského stupně studia soustředí na řešení aktuálních uměleckohistorických problémů v následujících oblastech:

(a) pozdně antická obrazová tradice a raně křesťanský kult v severoitalském prostoru /Dr. Ivan Foletti/;
(b) proměny vizuální kultury v Čechách a na Moravě v 15. - 17. století /Dr. Ondřej Jakubec/;
(c) forma a funkce novověké architektury v širším podunajském kontextu /Prof. Dr. Jiří Kroupa/;
(d) vztah krásné literatury a moderní umělecké tvorby /Dr. Radka Miltová/.

Při stanovení těchto čtyř ústředních doktorandských priorit je přitom předpokládáno, že bude v projektu podstatně podpořena zejména samostatná badatelská činnost posluchačů, a že při jeho řešení dojde též k větší internacionalizaci domácího výzkumu (především ve vztahu k severoitalskému univerzitnímu prostředí a k německému a rakouskému výzkumnému prostoru). Do projektu specifického výzkumu je přitom zahrnuta nejen podpora zahraniční mobility studentů doktorského studia a zvýšení jejich teoretických znalostí prostřednictvím nákupu uměleckohistorické a umělecko-teoretické literatury, ale též prezentace výsledků formou odborného setkání-konference. Z tohoto setkání vznikne během řešení projektu recenzovaná publikace s mezinárodním významem.

Publikace

Počet publikací: 84


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.