Zážitková pedagogika jako metoda výuky v univerzitním prostředí

Kód projektu
FRVS/2050/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt Zážitková pedagogika jako metoda výuky v univerzitním prostředí se zabývá reálnými možnostmi aplikace prvků zážitkové pedagogiky do humanitních předmětů vyučovaných na MU. Zážitková pedagogika je moderní způsob získávání dovedností, znalostí a kompetencí. Jde o interdisciplinární přístup těžící z pedagogiky a psychologie, jež je v současné době v ČR využíván zejména ve volnočasových aktivitách. V zahraničí jsou metody zážitkové pedagogiky využívány v celém vzdělávacím systému, a proto řešitelky hodlají na základě inspirace ze zahraničí navrhnout inovaci kurikula tří předmětů vyučovaných na FF MU (Psychologie osobnosti, Estetická výchova, Osobnostně sociální výchova) v souladu se zásadami zážitkové pedagogiky. Kromě pratkického návrhu na proměnu předmětů si projekt klade za cíl uspořádat na půdě filozofické fakulty odbornou diskusi o možnostech implementace metod zážitkové pedagogiky do univerzitní výýky a o závěrech informovat v odborných časopisech

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.