Progrese a regrese ve vizuálních a performativních aspektech výtvarné edukace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/A/1190/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Kvalitativní výzkum projektu bude zaměřen na analýzu možných východisek zkoumání perspektiv výtvarné edukace. Metodika výzkumu navazuje na předchozí již realizované projekty zaměřené na historii výtvarné edukace, nyní bude zkoumána současnost a cílem projektu bude stanovit perspektivy vize do budoucnosti.Ve výzkumu bude použito kvalitativních metod – kazuistické studie, komentovaná transkripce rozhovorů s pedagogy a umělci, hermeneutická reflexe vybraných fenoménů, implementace dílčích výsledků výzkumu v praxi.

Publikace

Počet publikací: 32


Předchozí 1 2 3 4 Další