Lexikální testy předkládané pacientům s Alzheimerovou nemocí: jak je vylepšit s ohledem na textovou sémantiku (Lexikální testy a Alzheimerova nemoc)

Kód projektu
MUNI/21/CUS/2017
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Život s lidmi trpícími Alzheimerovou chorobou a péče o ně je jedna z největších výzev stávajícího století. Správná diagnóza nemoci je tudíž důležitým úkolem a spočívá především v odhalení nejdříve se projevujícího symptomu „chybějícího slova“. V raném stádiu nemoci se pacienti totiž často dostávají do situace, kdy si nemohou vzpomenout na slovo, které v dané chvíli chtějí použít.
Nedávno jsme publikovali článek (cf. C. Cusimano, 2016), který kriticky zkoumá lexikální testy (testy pojmenování, ukazovací testy, přiřazovací testy) předkládané pacientům trpícím Alzheimerovou chorobou. Dle našeho názoru jsou pacienti vystavováni uměle vytvořeným komunikačním situacím, ve kterých není vůbec zohledněn paradox pozorovatele. Tyto testy navíc opomíjejí stavbu slovní zásoby, jak ji pojímá současná textová sémantika, a to jako sítě s morfémy na jedné straně a s diskurzem na straně druhé.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.