Tvorba příspěvku na 25. konferenci stipendistů programu F. Werfela (Werfel)

Kód projektu
MUNI/21/BUD/2017
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je připravit příspěvek s pracovním názvem „Die Erotik des Fremden“, který bude přednesen na jubilejní 25. konferenci absolventů stipendijního programu F. Werfela 27. – 29. dubna 2017. Téma příspěvku bylo zvoleno jako průnik tematického zaměření konference („Literatur als Erotik: Beispiele aus Österreich“) a těžiště odborné práce autora příspěvku. To spočívá v české a moravské německé literatuře a především v pokusech o pochopení mechanismů konstituce identifikací vlastních (identit) i „cizích“ kolektivů (alterit), které se v této literatuře objevují. Příspěvek se tedy pokusí o analýzu „erotické“ řeči v rámci (široce pojatého) národnostního diskurzu u moravských, německy píšících autorů období moderny. Díky projektu bude autor moci absolvovat týdenní studijní pobyt na vídeňské univerzitě, kde si s pomocí vídeňské akademické infrastruktury doplní především teoretické kontexty a bude mít prostor zpracovat převážnou část příspěvku. Z projektu by také měla být dokoupena aktuální literatura k tématu.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.