Korespondence Leoše Janáčka - finalizace databáze

Kód projektu
NLJ/2017/9
Období řešení
7/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ostatní - tuzemské
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

V roce 2016 byl dokončen desetiletý projekt edice korespondence Leoše Janáčka, financovaný Grantovou agenturou ČR se spoluúčastí Nadace Leoše Janáčka.
V současné době je zpracováno 14.000 korespondenčních jednotek formou elektronické online databáze, což je celý fond uložený v JA MZM. Aby však byla databáze co nejvíce úplná a tedy funkční, je nutné do ní začlenit ještě korespondenci dnes dostupnou pouze v knižních edicích a také novější fondy uložené v jiných institucích. Zbývá též přepsat a zpracovat některé zvláště
problematické dopisy a to především v ruštině a francouzštině, které jsou psány tužkou a jsou velmi špatně čitelné. Součástí databáze je také digitalizovaná podoba korespondence. V současné době je digitalizováno cca 9000 jednotek, zbývá zpracovat přibližně 4000 jednotek. Na finalizaci databáze bychom rádi požádali o příspěvek NLJ o příspěvek 70 000 Kč, ze kterého by budou hrazeny odměny pracovníků (editorů a překladatelů – dohody o provedení práce).

www.musicologica.cz/korespondencejanacek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.