Sociálně pedagogický aspekt ve výzkumu (VyZsocpeD)

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Sociálně pedagogický výzkum představuje spektrum témat, jejichž analýza přináší zajímavé poznatky, s kterými lze pracovat v oblasti praxe a teorie. Tým doktorandů, magisterských studentů a akademiků se snaží tato téma uchopit v nejširších souvislostech a prostřednictvím výzkumných šetření zachytit cenné poznatky, které rozvíjí jedinečnost disciplíny sociální pedagogiky. Výstupy z projektu jsou tvořeny publikační činností v rovině odborných textů, článků, kapitol v publikaci nebo ve společné monografii.

Publikace

Počet publikací: 22


Předchozí 1 2 3 Další