V. doktorandské sympozium divadelních studií (DIVsymposium)

Kód projektu
MUNI/B/1329/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Sympozium je koncipováno jako mezioborové a je určeno postgraduálním studentům, kteří se ve svých výzkumech zabývají dramatem a divadlem. Účastní se ho také pedagogové jednotlivých divadelněvědných kateder, aby byla zajištěna různorodá diskuse nad prezentovanými tématy. Cílem symposia je zmapovat alespoň částečně současné tendence v bádání o divadle mladých vědců a iniciovat mezioborovou diskusi.

Publikace

Počet publikací: 1