Coaching for staff professional development in education (CoDe)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CoDe 2019-1-LV01-KA201-060345
Období řešení
9/2019 - 8/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Education and Information Centre of Riga
Valsts Izglitibas Satura centrs
Education and Teacher Training Agency
Learn Sheffield
Inspectoratul scolar judetean lasi

Cílem projektu je poznat zkušenosti partnerských zemí s využíváním koučování jako nástroje změn řízení a jako nástroje podpory spolupráce (nejen) ve vzdělávacích institucích. V průběhu projektu budou shromažďovány, analyzovány a srovnávány zkušenosti s koučováním v oblasti profesního rozvoje pracovníků a příklady dobré praxe. Tyto zkušenosti a využívané postupy při koučování budou popsány, budou organizovány návštěvy v institucích, které koučování za účelem profesního rozvoje pracovníků využívají, bude vytvořena e-kniha shrnující zkušenosti a doporučení pro kouče, učitele, vedoucí pracovníky a jiné zájemce.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.