Kulturní identita v dějinách střední Evropy (Kulturní identita)

Kód projektu
MUNI/A/1263/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Předkládaný projekt je součástí strategického vědeckého zaměření Historického ústavu FFMU, orientovaného na zkoumání dějin středoevropské kulturní identity s důrazem na úlohu historických zemí. Jeho prioritou je vysoká odborná úroveň, otevřenost vůči nejnovějším metodologickým iniciativám historických a sociálních věd, stejně jako promýšlení tradičních výkladů středoevropských dějin. Trvalým cílem je na jedné straně kvalitní heuristická práce a příslušná prezentace výsledků v rámci obvyklých vědeckých publikací, na straně druhé pak intenzivnější zapojení mladých a začínajících badatelů do již probíhajícího výzkumu. Řešitelský tým, tvořený z větší části doktorandy, bude mít za cíl nadále plnit výzkumné úkoly spo-jené s vědeckým profilem pracoviště. Z tematického hlediska půjde v první řadě o zkoumání starších i novějších dějin střední Evropy se zaměřením k otázkám státnosti, stavovství, reprezentace různých sociálních skupin, proměny ekonomiky, náboženství i vztahu národa a země. Jednou z tematických priorit zůstávají aspekty moderního bádání o dějinách českých zemí, reflektovaného v širokých evropských souvislostech, nověji se pak badatelská činnost týmu koncentruje na problematiku obrazu, reprezentace a komunikace v perspektivě dlouhého trvání a ve vztahu k teorii kulturněhistorických disciplín.

Publikace

Počet publikací: 90


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.