Informace o projektu
Sociální kapitál nemateriálního kulturního dědictví (Sociální kapitál ICH)

Kód projektu
MUNI/A/1140/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Koncept sociálního kapitálu je v posledních desetiletích uplatňován různými vědními obory, jejichž zástupci se opírají o autority, jako je P. Bourdieu, Y. F. Fukuyama, R. D. Putnam a další. Projekt vychází z premisy, že jeden ze zásadních principů sociálního kapitálu spočívá ve sdílení skutečných nebo potencionálních zdrojů, znalostí a informací, které nabývá jednotlivec či skupina osob prostřednictvím více či méně institucionalizovaných vztahů. Řešitelský tým se bude zabývat, nakolik je možné tato teoretická východiska aplikovat na problematiku nemateriálního kulturního dědictví, které se stává důležitou složkou studia tradice a šířeji etnokulturních tradic.

Publikace

Počet publikací: 24


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.