Ekonomická a právní minorizace v pozdní antice

Kód projektu
MUNI/A/1447/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Náplní projektu specifického výzkumu bude bádání na poli témat úzce souvisejících s přechodným charakterem pozdně římské říše a pozdní antiky obecně. V jádru výzkumné otázky stojí tematika právní a ekonomické minorizace, tedy tématu, které je do jisté míry živé i v některých moderních státech. V rámci projektu však bude minorizace zkoumána především na příkladech pozdně římského kolonátu a ostatních lidech nacházejících se pod patrociniem. Vzhledem k tomu, že tyto osoby často tvořily nemalou část základny hospodářské moci elit pozdně římské říše, bude mít tento výzkum týkající se postavení převážně nižších společenských vrstev z řad humiliores očividný přesah do tematiky vlivných soukromých subjektů v římské říši. Výsledky projektu budou ve finále poskytnuty jak odborné tak širší veřejnosti.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.