Je (středověk) doba temna?

Kód projektu
MUNI/A/1504/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem předkládaného projektu je pomocí čtyř tematických studií dekonstruovat historiografické mýty o umění raného středověku a představit nový pohled na umění této doby. Vnímání raného středověku jako doby temna, kulturního úpadku a náboženské oprese má své kořeny v tzv. proto-humanismu Florencie čtrnáctého století a je dodnes přítomné především mezi laickou veřejností. Proto si klademe za cíl představit v syntetické podobě raný středověk oproštěný od historiografických a kulturních předsudků. Hlavním výstupem projektu tak bude kolektivní monografie, která bude čtenáře seznamovat se současnými výsledky umělecko-historického bádání o tomto období a zároveň navrhne originální a inovativní pohled na zkoumanou problematiku. Protože se jedná o první publikaci tohoto žánru v češtině, kniha bude určená také pro široké publikum. Tomu bude odpovídat jak obsah, syntetický a jasně pochopitelný, tak forma, a to jak styl textu, tak doplnění knihy množstvím hodnotného a kvalitního obrazového materiálu. Zároveň však monografie nebude postrádat poznámkový a bibliografický aparát s odkazy na aktuální světovou špičkovou vědu.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.