Informace o projektu
Evoluční a kognitivní výzkum náboženství (EVAKON)

Kód projektu
MUNI/A/1444/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Kognitivní věda o náboženství (CSR, z angl. Cognitive Science of Religion) v současnosti zásadním způsobem obohacuje svůj přístup o metody a perspektivy moderních evolučních věd. Jejich využití ve výzkumech CSR je již natolik rozšířené, že i mezinárodní asociace pro kognitivní vědu o náboženství (IACSR, z angl. International Association for the Cognitive Science of Religion) tento posun reflektuje v návrhu na změnu svého názvu na mezinárodní asociaci pro kognitivní a evoluční vědy o náboženství (IACESR, z angl. International Association for the Cognitive and Evolutionary Sciences of Religion). Zapojování metod a perspektiv evolučních věd do kognitivněvědného programu výzkumu náboženství provází praktické i teoretické výzvy. Mezi praktické výzvy patří osvojování a aplikace nových metod (např. kódování a analýza dat z etnografických databází pro mezikulturní srovnávání, behaviorálně ekologické techniky sběru dat, práce s populačně demografickými daty). Mezi teoretické výzvy patří posun obsahu řešených otázek od zkoumání proximátních příčin (mechanismů) ke zkoumání ultimátních příčin (funkcí) a jejich propojení v jednotném modelu. Předkládaný projekt podpoří trend zapojování evolučních věd do CSR jak financováním empirických výzkumů testujících evolučně motivované teorie o náboženství, tak financováním aktivit, které umožní mladým výzkumníkům z řad doktorských a magisterských studentů se včasně zapojit do rozvíjení tohoto směru. Podpora brzkého zapojení studentů jak do promýšlení jeho teoretického zakotvení (např. skrze setkávání s předními odborníky na konferencích a workshopech nebo přístupu k nejnovějším publikacím), tak do jeho výzkumné praxe, je pro mladé badatele klíčová.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.