Geografický výzkum dynamiky přírodních a společenských prostorových procesů (GEODYN)

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Projekt rozvíjí témata řešená v rámci specifického výzkumu v letech 2019 a 2020. V projektu je udržována kontinuita komplexního výzkumného přístupu ke sledování, interpretaci a znázornění široké škály vzájemně propojených přírodních a společenských jevů a procesů. Důraz je kladen na postižení diferenciace a dynamiky procesů v různých typech prostředí, stejně jako na zachycení vzájemných souvislostí mezi jednotlivými prostorovými měřítkovými úrovněmi. Významnou přidanou hodnotou projektu je interdisciplinarita spočívající ve vytváření podmínek pro spolupráci dílčích oborů fyzické geografie, sociální geografie, kartografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu Země. Zohledněna je pluralita témat jednotlivých výzkumných skupin, jejichž výzkum je integrován do širšího celku skrze koncepty prostoru a časoprostorových vazeb.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.