Geologické procesy v Českém masivu a Západních Karpatech (Geoproces)

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Cílem projektu je podpora aktivního zapojení studentů do výzkumných témat, na která se Ústav geologických věd dlouhodobě specializuje, zejména v oblasti Českého masivu a Západních Karpat. Jedná se o výzkumná témata zahrnující: Vývoj magmatických a metamorfovaných komplexů a jejich mineralizací, včetně krystalochemie jednotlivých fází - Chování geochemicky a ekonomicky významných prvků v různých geologických prostředích (se zaměřením na REE, U a Th) - Hydrotermální alterace a mobilita prvků v hydrotermálních podmínkách - Migrace a mobilita anorganických polutantů v přírodním prostředí s geochemický vývoj různých prostředí ovlivněných lidskou činností- Aplikovaná geologie - Geoarcheologie a vývoj krajiny v kvartéru.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.