Pohřebiště neolitických zemědělců s lineární keramikou ve Vedrovicích

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA404/00/1070
Období řešení
1/2000 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Moravské zemské muzeum

Cílem projektu je kompletace, dokumentace, analýza a archeologicko-historické zhodnocení pramenného inventáře pohřebišť neolitického lidu s lineární keramikou (LnK) ve Vedrovicích I (trať ´Široká u lesa´ - celkem nejméně 112 hrobů) a II (trat· ´Za dvorem´- dosud nejméně 16 hrobů), jakož i 14ti skeletů lidu LnK, zjištěných na sídlišti u Vedrovic. Jde vesměs o materiál z terénních výzkumů Moravského zemského muzea v Brně z let 1975-1996, které zůstaly do dnešní doby nezpracované, jsou to prameny jedinečného významu (pohřebiště Vedrovice I představuje nejstarší pravěký a dosud jediný staroneolitický souvisle prozkoumaný hřbitov v ČR a jeden z mála ve střední Evropě vůbec). Navrhovaný projekt předpokládá komplexní interdisciplinární zpracování vedrovické funebrální kumulace a její zhodnocení (spolu s ostatními moravskými hrobovými celky LnK) v nejširších evropských souvislostech formou tištěné česko-německé monografie.

Publikace

Počet publikací: 4