Příroda versus kultura? Člověk a umění v antropocénu (KulturaPříroda)

Kód projektu
MUNI/CORE/1513/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Aktuální události jako například klimatická krize či pandemie COVID-19 ukazují potřebu řešení problémů a sebereflexe lidstva na globální úrovni. Jakkoli jasně mohou hovořit vědecká fakta, jejich přijetí veřejností je výrazně ovlivněno kulturním kontextem, tradicí a kognitivními zkresleními. Nabízený předmět se zaměří na kritickou reflexi reprezentací vztahu kultury a přírody v umění, konkrétně na aktuální témata, jejichž uchopení se v rámci veřejného diskurzu pohybuje na hranicích biologického determinismu a kulturního konstruktivismu: problematika antropocénu a lidské identity, genderu a dalších diskurzivně utvářených kategorií, zodpovědnost lidstva za planetu na příkladu globálního oteplování a environmentální krize. Prostřednictvím analýz uměleckých děl se předmět bude věnovat vztahu vědeckého poznání a jeho kulturních reprezentací s ohledem na jejich proměnlivost v čase a vliv na celospolečenský diskurz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.