Aktualizace kurzů RJ_01 a RJ_02 pro potřeby distanční výuky

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0972/2022
Období řešení
9/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je aktualizovat stávající e-learningovou podporu kurzů RJ_01 Ruština pro neruštináře I (začátečníci) a RJ_02 Ruština pro neruštináře II (začátečníci II) tak, aby ji mohli studenti i vyučující využívat jako náhradu prezenční výuky v případech, kdy je nutné přistoupit k náhradnímu plnění. Stávající obsah kurzu bude doplněn o cvičení, která se běžně dělají pouze v hodinách, a umožní tak studentům doplnit si jednoduše zameškanou výuku. Jelikož kurz RJ_01 vyučují studenti oboru učitelství ruského jazyka a RJ_02 pak studenti doktorští (vyučující v kurzech se tedy často mění), bude toto řešení zjednodušením i pro ně a zároveň bude zajištěna jednotná forma a náročnost náhradních plnění. Součástí projektu bude také vytvoření metodických pokynů k vyhodnocování závěrečných testů a souboru informací k využívání ELF ve výuce pro nové vyučující v kurzu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.