Informace o projektu
Kontinuity a diskontinuity kolektivních reprezentací ve 20. století

Kód projektu
MUNI/A/1441/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Předkládaný projekt je součástí strategického vědeckého zaměření Historického ústavu FF MU orientovaného mimo jiné na zkoumání kontinuit a diskontinuit dobových kolektivních reprezentací primárně v prostoru českých zemí v evropském kontextu v krátkém dvacátém století. Jeho prioritou je vysoká odborná úroveň, otevřenost vůči nejnovějším metodologickým podnětům dalších humanitních a sociálních věd a promýšlení současných interpretací českých zemí v daném období. Trvalým cílem je na jedné straně kvalitní heuristická práce a odpovídající prezentace výsledků bádání v rámci standardních vědeckých výstupů, na straně druhé intenzivnější zapojení mladých a začínajících badatelů a badatelek do již probíhajících výzkumů. Řešitelský tým, tvořeny z převážné části doktorskými studentkami a studenty, bude mít za cíl plnit vědecké úkoly spojené s výzkumným profilem pracoviště a přispět k hlubšímu poznání dějin 20. století.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Počet publikací: 38


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.