Informace o projektu
Kde stojí historiografie v 21. století? II. (Historiografie v 21. století)

Předkládaný projekt rozvíjí dlouhodobější strategii vědeckého zaměření Historického ústavu, která usiluje o rozšíření oborových hranic historiografie směrem k sousedícím vědám. Historie je od dob, kdy se odpoutala od pojetí klasického historismu, stále intenzivněji vystavována výzvám, jež přicházejí z vědeckého a mimovědeckého prostředí v důsledku pronikavých kulturních, sociálních i technologických proměn posledních desetiletí. Myšlení klasického historismu ale není zcela překonané, což způsobuje napětí mezi tradovanými představami o historické vědě a jejích funkcích a aktuálním stavem oboru. Na způsobu, jakým historiografie dokáže na přicházející výzvy odpovědět, bude záviset, do jaké míry bude historické poznání i nadále patřit k důležitým součástem při formování představ současného člověka o sobě samém ve stále více propojeném a nejistém světě. Řešitelský tým, tvořený akademickými pracovníky a doktorandy/kami Historického ústavu, se zaměří na hledání odpovědí v několika samostatných, ale vnitřně propojených rovinách: politika dějin, historiografie ve veřejném prostoru, dějepisné vzdělávání a konečně témata a metody současné historické vědy.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 17


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.