Akademický senát schválil rozpočtovou metodiku

Diskutovalo se také o strategickém záměru a o nutnosti vypořádat se s vlnou využití generativních textových modelů a o prostestních akcích v rámci výzvy Hodina pravdy.

14. 4. 2023 Tomáš Weissar

Na svém zasedání dne 20. března 2023 Akademický senát FF MU schválil doplnění ekonomické komise o prof. Jiřího Macháčka a odsouhlasil jmennování studentské náhradnice do disciplinární komise Bc. Josefiny Slámové.

Schválena byla také aktualizace strategického záměru fakulty na rok 2023. V souvislosti s tímto bodem proběhla diskuse o studijní neúspěšnosti, předmětové anketě i nutnosti otevřít co nejdřív otázku způsobu vyhodnocování kvalifikačních písemných prací s ohledem na nové technologie na bázi jazykových generativních modelů (GPT) včetně možnosti jejich nahrazení jinými výstupy.

Dalším bodem jednání byla fakultní rozpočtová metodika na rok 2023, jež byla rovněž schválena, iniciována však byla debata o jejích úpravách pro následující rok s ohledem na popularizaci a také započítávání externích negrantových příjmů pracovišť. Tím vším se bude již na jaře zabývat ekonomická komise děkanky tak, aby byla metodika pro následující rok připravena s předstihem. V návaznosti na tento bod byly scháleny také rozpočtové „makrotabulky“.

Následně byl schválen záměr rozšířit a přejmenovat navazující magisterský studijní program Překladatelství germánských a románských jazyků na Překladatelství moderních evropských jazyků (nově zahrnující také novořečtinu). Senátoři vyslovili souhlas také s prodloužením akreditace studijního programu Vietamistika. Zároveň byli informováni, že se již připravuje nový studijní program, který ji nahradí.

Zbytek jednání byl věnován diskusím ohledně chystaných protestních akcí v rámci výzvy Hodina pravdy. Přijato bylo následující usnesení:

AS FF MU se v duchu svého předchozího usnesení připojuje k výzvě Hodina Pravdy. Vysílá delegaci na protestní shromáždění do Olomouce pod vedením předsedy doc. Štěpánka, dr. Němce a dr. Douška a vyzývá členy akademické obce, aby se k této delegaci připojili. Děkuje paní děkance za vyhlášení děkanského volna pro účastníky akce 28. 3. Svolává debatní shromáždění akademické obce FF MU na 28. 3. od 12:00 do 13:00 hod. Pro toto setkání určuje organizační výbor doc. Pichová, dr. Bárta, Mgr. Varaďa.

Podrobný průběh zasedání senátu je zachycen v zápisu.

Příští zasedání senátu proběhne 24. dubna 2023.

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.