Akademický senát podpořil stávkové aktivity proti vládním škrtům

Svou podporu naopak neudělil prodloužení akreditace doktorské estetiky.

5. 10. 2023 Tomáš Weissar

Na svém zasedání dne 25. září 2023 Akademický senát FF MU uvítal ve svých řadách dvě nové senátorky: Bc. Lucii Lindnerovou (za SKAS) a Mgr. Karolínu Stehlíkovou, Ph.D., (za KAP), jež nastoupily na uvolněné pozice po Šarlotě Sedláčkové a doc. Pavlu Cahovi. Vedením fakulty byl senátu představen nový tajemník fakulty Ing. Jiří Velinský, s nímž následovala krátká diskuse.

Prodlouženy nebo nově doplněny byly následně některé mandáty v Disciplinární komisi FF MU. Znovu zvolen byl rovněž dr. Bárta coby zástupce senátu v Radě vysokých škol.

Následovala diskuse nad žádostí o prodloužení oprávnění uskutečňovat doktorské studijní programy Estetika a kulturní studia a Aestethics and Culture Studies. Podporu senátu tyto studijní programy nakonec nezískaly a žádost o prodloužení jejich akreditace bude přepracována a předložena senátu na dalším zasedání.

Senátorky a senátoři posléze projednali a schválili znění výroční zprávy FF MU za rok 2022 a také podmínek přijímacího řízení pro rok 2024/2025.

Dalším bodem programu byla diskuse nad textem Vzdělávání a věda nemohou být zdrojem škrtů! Prioritu vzdělávání, vědy a výzkumu vláda plánuje podpořit redukcí výdajů ve státním rozpočtu, který vzešel ze zasedání konference rektorů vysokoškolských odborových svazů a dalších vysokoškolských institucí v Betlémské kapli. Závěrem diskuse je následující prohlášení:

AS FF MU podporuje prohlášení reprezentace vysokých škol Vzdělávání a věda nemohou být zdrojem škrtů! a požadavky inciativy Hodina pravdy a vyjadřuje solidaritu s připravovanou stávkou na FF UK.

Navazovat budou další kroky, o nichž bude akademická obec informována senátem hromadným e-mailem.

Podrobný průběh zasedání senátu je zachycen v zápisu.

Příští zasedání senátu proběhne 23. října 2023.

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.