Akademický senát schválil harmonogram voleb

Schválen byl také nový volební řád nebo podmínky rozdělení zůstatku z rozpočtové rezervy.

30. 11. 2023 Tomáš Weissar

Na svém zasedání dne 20. listopadu 2023 Akademický senát FF MU schválil novou podobu Volebního řádu AS FF MU, který zohledňuje zejména posun volebního období způsobený covidovou legislativou.

Schválen byl také harmonogram a plán komunikace senátních voleb pro jaro 2024. Sběr kandidatur bude zahájen 15. ledna, samotné hlasování pak proběhne v březnu. Celou dobu bude volby provázet podpůrná propagační kampaň zaměřená mimo jiné na podporu kandidatur žen.

V návaznosti na minulé zasedání byly obět diskutovány možnosti rozdělení přebytku z rozpočtové rezervy. Senátorky a senátoři nakonec děkance doporučili převést prostředky do rozpočtu roku 2024 a využít je za stejným účelem jako letos (na podporu pracovišť, jež by se vlivem navýšení mzdových tarifů ocitla v existenčních potížích).

Následně byly senátem schváleny podmínky přijímacího řízení do studijních programů v angličtině. V návaznosti na tento bod proběhla v závěru diskuse o možnosti snížení poplatku za studium v anglických programech na nezbytné minimum a také o problematice zařazování projektových výzkumnic a výzkumníků na neakademické pozice. K oběma tématům připraví vedení fakulty svá stanoviska.

Stanovena byla také data zasedání pro jarní semestr 2024, a to následovně: 29. ledna, 11. března, 15. dubna a 20. května 2024.

Podrobný průběh zasedání senátu je zachycen v zápisu.

Příští zasedání senátu proběhne 29. ledna 2024.

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.