Byl zahájen sběr kandidatur do senátních voleb

Staňte se členy nejvyššího orgánu fakultní samosprávy a podílejte se na chodu fakulty. Své kandidatury a volební programy můžete zasílat volební komisi až do 25. února.

15. 1. 2024

Právo kandidovat mají všichni členové akademické obce fakulty. U akademických pracovníků platí toto právo pro Komoru akademických pracovníků, u studujících pro Studentskou komoru. Ti, kteří jsou současně studenty i akademickými pracovníky, mohou kandidovat pouze do jedné komory. Kandidaturu posílá volební komisi sám kandidát, a to písemně prostřednictvím elektronické pošty v IS MU na adresu volebni.komise@phil.muni.cz. V e-mailu uvede, do jaké komory kandiduje, může připojit volební program. Při jejich tvorbě se mohou kandidující inspirovat následujícími otázkami:

  • Proč kandidujete do senátu?
  • Jaká témata hodláte na zasedání senátu otevírat?
  • Proč by studující/akademičtí pracovníci měli volit právě vás?

Bližší informace o činnosti AS FF MU a o otázkách, kterými se v uplynulém funkčním období zabýval, jsou k dispozici na webu senátu.
Seznam členů příslušného volebního obvodu je dostupný na vyžádání u volební komise.

Fakultní veřejnost bude mít před zahájením hlasování možnost s kandidujícími diskutovat v diskusním fóru IS MU. Kandidátky a kandidáti však mohou propagovat svůj volební program směrem k voličkám a voličům také po vlastní ose, dokonce mohou na fakultě pořádat předvolební shromáždění. Platí však, že musí být v rámci kampaně dodrženy rovné podmínky (např. studující doktorského studia, kteří vyučují, nesmějí využít možnost zasílání hromadných e-mailů v IS MU, kterou studující na nižších stupních studia nemají, atp.). Podrobnější informace o průběhu voleb naleznete již nyní v příslušné aplikaci v IS MU (volby do SKAS, volby do KAP).

Milé kolegyně, milí kolegové, děkujeme, že věnujete volbám do AS FF MU pozornost. Je naším společným cílem, aby senát, který zastupuje celou akademickou obec včetně veškerého studenstva, odrážel různorodost našich talentů a zkušeností a reflektoval odlišné perspektivy. Dlouhodobě je však tento nejvyšší orgán akademické samosprávy genderově nevyvážený (viz zde). Pomozte nám to změnit.

Volební komise AS FF MU:

  • Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D. (předsedkyně)
  • Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (místopředseda)
  • doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
  • Mgr. Martin Březina
  • Mgr. et Mgr. Stanislav Hasil

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.