Harmonogram činností a prací neakademických pracovišť FF MU na konci roku 2023

21. 11. 2023

Bez popisku

Ekonomické oddělení FF MU

 • Placení kartami: do 30. listopadu 2023
 • Objednávky (investiční i neinvestiční): do 1. prosince 2023
 • Poslední termín pro zadání stipendií k vyplacení a zaúčtování v roce 2023: 25. listopadu 2023
 • Podání zahraničních a tuzemských cestovních příkazů k vyúčtování a proplacení: do 15. prosince 2023 (pozdější cesty konzultovat s paní Jitkou Kapinusovou)
 • Podání neinvestičních faktur k proplacení: do 15. prosince 2023
 • Podání investičních faktur k proplacení: do 8. prosince 2023
 • Podání podkladů pro vystavení faktur odběratelům (investiční i neinvestiční): do 15. prosince 2023

Inventarizace a vyúčtování

 • Vyúčtování jednorázových záloh: do 13. prosince 2023
 • Vyúčtování drobných/dílčích pokladen: do 15. prosince 2023
 • Inventury zůstatků pokladen ústavů a kateder: od 13. do 15. prosince 2023
 • Předání inventur zásob publikací: do 15. prosince 2023

Hotovostní operace, bankovníky a hlavní pokladna FF MU

 • Finanční operace přes hlavní pokladnu FF MU: do 15. prosince 2023
 • Uzavření hlavní pokladny fakulty: od 20. prosince 2023 včetně do 4. ledna 2024
 • Uzavření bankovníků: 20. prosince 2023 ve 12:00 hod.

Personální oddělení FF MU

 • DPP a DPČ – předání podkladů pro zpracování dohod konaných mimo pracovní poměr + výkazy k dohodám: 6. prosince 2023 do 18:00 hod.
 • Návrhy na odměny: 12. prosince 2023 do 18:00 hod.
 • Předání podkladů pro zpracování dělnických mezd: 12. prosince 2023 do 18:00 hod.
 • Kontrola čerpání dovolené: 12. prosince 2023; počet dnů dovolené musí být 0 dnů k 31. 12. 2022, naplánováno a zadáno musí být do 12. 12.; kontrolují a zadávají sekretářky/odpovědný vedoucí pracoviště
 • Uzavření a odeslání elektronické docházky: 12. prosince 2023 do 18:00 hod. (dovolenky, doklady o pracovní neschopnosti či ošetřování člena rodiny po tomto datu odevzdávat na personální oddělení – mzdovou účtárnu paní Pacasové)
 • Předběžné zaúčtování mezd: 15. prosince 2023
 • Předání dodatečných dokladů pro zpracování dohod a odměn, konečné opravy v zaúčtování mezd: 18. prosince 2023 – 2. ledna 2024
 • Ostré zpracování mezd (výpočet a korekce): 5. ledna 2024
 • Zaúčtování mezd: 8. ledna 2024

Oddělení výzkumu a vývoje FF MU

 • Prosíme řešitele projektů, aby mysleli na včasné odevzdání průběžných či závěrečných zpráv svých projektů v průběhu měsíce ledna 2024. Sledujte, prosíme, naše aktuality.

Zahraniční oddělení FF MU

Pro účely statistiky mobilit prosíme zkontrolujte evidenci mobilit za rok 2023. Započítávané kategorie a jejich evidence:

 • vyjíždějící zaměstnanci: INET
 • přijíždějící zahraniční hosté: ISOIS
 • vyjíždějící studenti: IS
 • PhD studenti – krátkodobá mobilita do 14 dnů – evidence na pracovištích (bude vyžádáno)
 • přijíždějící studenti: IS

Evidovat lze i online mobility, které se ale nepromítnou do statistiky pro tvorbu rozpočtu. Přijíždějící hosty za rok 2023 zadávejte do ISOISu nejpozději do 15. prosince 2023.

Studijní oddělení FF MU

 • Úřední hodiny Studijního oddělení budou do 22. prosince 2023 včetně. Od 23. prosince 2023 do 1. ledna 2024 je oddělení uzavřeno.

Ústřední knihovna FF MU

 • Provoz knihovny, týmových studoven a čítárny do 22. prosince 2023 do 17:00 hod. Od 2. ledna 2024 plný provoz.
 • Příjímání faktur za nákup informačních zdrojů: do 15. prosince 2023

Podatelna FF MU

 • Posledním dnem pro odeslání zásilek je pátek 22. prosince 2023. Odeslány budou všechny zásilky, které budou dodány na podatelnu nejpozději v 15:00 dne 21. prosince 2023, zásilky evidované v Úřadovně IS MU dodejte na podatelnu nejpozději 22. prosince 2023 ve 12:00 hod.
 • Příjem zásilek je zajištěn i ve dnech 27.–29. prosince 2023.

Správa budov a opatření pro zabezpečení pracovišť a budov

 • Od 23. prosince 2023 do 1. ledna 2024 budou všechny budovy FF MU uzavřeny – přístup však bude možný ve výjimečných případech se souhlasem tajemníka. Doporučujeme zaměstnancům, aby v případě nutnosti vstupu na fakultu používali vchody přes vrátnice, a tam nahlásili příchod a odchod z pracoviště.
 • Pro kontrolu pracovišť (kytky, spotřebiče apod.) budou dne 27. prosince 2023 objekty zpřístupněny pro všechny zaměstnance.
 • Po dobu uzavření budov FF MU nebudou vnitřní prostory vytápěny na komfortní teplotu, ale budeme pouze temperovat, abychom uspořili část nákladů na vytápění.
 • Před uzavřením fakulty proveďte či zajistěte na svých pracovištích tyto činnosti, abychom minimalizovali rizika a vznik mimořádných událostí:
  • pečlivé prověření uzavření všech oken
  • odmrazení chladniček a odpojení elektrických přívodů všech elektrospotřebičů ze zásuvek, především se prosím zaměřte na kontrolu odpojení vařičů, rychlovarných konvic, telefonních nabíječek, zdrojů notebooků a tabletů, které bývají častými příčinami požárů
  • kontrolu otevření regulačních termo-ventilů na všech tělesech ústředního topení
  • kontrolu uzavření vodovodních kohoutků
  • zhasnutí všech světel atp.
 • Prohlídku a zabezpečení společných prostor a poslucháren provede údržba SB.
 • Zjistíte-li na svém pracovišti jakoukoliv technickou závadu, informujte prosíme co nejdříve údržbu SB FF – nejlépe e-mailem na adresu udrzba@phil.muni.cz.
 • Od 23. prosince 2023 do 1. ledna 2023 bude znemožněn východ z fakulty přes budovu B1. Využívejte prosíme přístup přes vrátnice Arna Nováka 1/1.
 • Kontakty na SB, vrátnice a údržbu:
  • Technici údržby SB, tel.: 549 497 268, 606 265 138, e-mail: udrzba@phil.muni.cz
  • Vrátní v areálu Arna Nováka 1, tel.: 549 491 510
  • Vrátní v areálu Gorkého 7, tel.: 549 491 512
  • Vedoucí správy budov Pavel Janský, tel.: 549 491 509, 775 892 495 e-mail: pavel.jansky@phil.muni.cz

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.