Aktualizace opatření FF MU v souvislosti s šířením koronaviru ke dni 19. 5. 2020

19. 5. 2020

Semestr vstoupil do fáze zkouškového období, které bude tentokrát nezvykle dlouhé. Pravidla a doporučení, jimiž je třeba se řídit, jsme jako vedení fakulty předávali průběžně vedoucím pracovišť a předpokládám, že se tyto informace dostávaly ke všem těm, k nimž se dostat měly. Přesto mi dovolte některé skutečnosti nově doplnit a vysvětlit, jiné znovu zdůraznit.

Distanční zkoušení

Platí a až do konce zkouškového období bude platit celouniverzitní doporučení konat zkoušky především distančně. Některé fakulty pojaly toto doporučení skutečně přísně a mají povinně v distančním modu dílčí i státní zkoušky. Jinde nařídili písemné distanční ukončení všech předmětů. Na naší fakultě jsme zvolili volnější, kompromisní přístup.

Naše fakulta je však co do počtu studentů i oborů zdaleka největší na univerzitě a abychom omezili množství studentů přicházejících na fakultu, budou se dílčí zkoušky, zápočty a kolokvia konat především distančně. Zda bude distanční podoba pojata jako video-rozhovor, písemka či odevzdání samostatné práce, nechceme přikazovat. Vyučující mohou využít všechny možné způsoby distančního ukončování předmětů, které jsou připraveny univerzitou i fakultním pracovištěm CIT.

Státní závěrečné zkoušky

Na základě odezvy od vedoucích pracovišť, kteří vyslovovali obavu z konání distančních státních závěrečných zkoušek, jsme formu těchto zkoušek ponechali na volbě jednotlivých oborů.

Prosím, vezměte také na vědomí, že bez ohledu na způsob provedení státní závěrečné zkoušky budou od tohoto semestru protokoly vyplňovány elektronicky v ISu. Video-návody jsou dostupné zde.

Elektronicky bude řešeno také potvrzení o splnění studijních povinností, o které studenti požádají e-mailem Studijní oddělení FF MU (studijni@phil.muni.cz) a které se automaticky projeví v protokolu v ISu. Taktéž posudky závěrečných prací budou pouze vkládány do ISu a nebudou se již tisknout. V papírové podobě tak zůstanou pouze státnicové písemky, tam, kde se s nimi bude pracovat.

Ukončení dálkového přístupu do aplikace e-prezenčka

Konečně, dovolte mi připomenout, že od 18. května už není možný dálkový přístup k aplikaci e-prezenčka, která zpřístupňovala nejpoužívanější publikace z knihoven MU.

Převzato z dopisu děkana FF MU ze dne 19. 5. 2020. 

Všechny informace


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.