Aktualizace opatření FF MU v souvislosti s šířením koronaviru ke dni 26. 5. 2020

26. 5. 2020

Fakulta otevřena zaměstnancům i studentům

Do fakultních budov mají v plném rozsahu přístup akademičtí a neakademičtí pracovníci, stejně jako studenti fakulty. V případě studentů je třeba nadále vyžadovat potvrzení o tom, že nepřišli do kontaktu s infikovanou osobou – takové potvrzení kontroluje zaměstnanec, za kterým student přichází na předem smluvenou schůzku.

Provoz knihovny

Od 1. června opět otevřeme knihovnu, k dispozici však bude pouze studovna v přízemí, zavřená zatím zůstane čítárna a také týmové studovny. 

Přístup na fakultu pro veřejnost

Fakulta je otevřena také širší veřejnosti, hodláme ale přístup regulovat v rámci možností. Uchazeči z řad zájemců o studium by měli na fakultu přicházet jen ve skutečně nezbytných případech na předem sjednanou schůzku (např. na studijní oddělení), vše nezbytné lze vyřídit elektronicky.

Akce pro veřejnost nedoporučujeme. V případě, že takovou událost přesto plánujete, je třeba pro ni nejdříve získat souhlas vedení fakulty.

Převzato z dopisu děkana FF MU ze dne 26. 5. 2020. 

Všechny informace


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.