Časopis Theatralia byl zařazen do databáze Scopus

20. 7. 2018 Zdeňka Mácková

Hodnoticí komise doporučila přijmout do mezinárodní databáze Scopus (Elsevier) časopis Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře, vydávaný Katedrou divadelních studií FF MU.

Komise ocenila ediční politiku časopisu a jeho konzistentnost stejně jako kvalitní obsah, který odpovídá jasně definovaným cílům a zaměření periodika a zároveň není pokryt jiným časopisem. Vyzdvihla rovněž kvalitu článků i abstraktů, mezinárodní orientaci, pravidelné vydávání, online dostupnost či webovou prezentaci.

Redakčnímu kolektivu k tomuto úspěchu srdečně blahopřejeme.

V současnosti je v databázi Scopus indexováno již deset fakultních časopisů.

Více článků

Přehled všech článků