Environmentální krizi je třeba řešit dnes (i včera)

19. 6. 2019

Na svém posledním zasedání v pondělí 10. června 2019 se Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity věnoval mimo jiné aktuální celospolečenské debatě o klimatických změnách. Po společné diskusi přijali členové senátu z řad studentů i akademiků usnesení, v němž vybízejí k hledání cest ze současného krizového stavu:

„AS FF MU vyjadřuje podporu požadavkům studentské iniciativy Fridays for Future a vědom si příčin i dopadů klimatických změn a nešetrného hospodaření s půdou, krajinou či vodou vyzývá k debatě mezi vědci z humanitních i přírodovědných oborů, politiky i aktivisty a ke společnému hledání řešení environmentální krize, které jako lidstvo čelíme.“

Zároveň byla při AS FF MU založena pracovní skupina, která se bude dále zabývat otázkami ekologie a působení lidí na ekosystém, a to i v rámci dějin. Jejími členy jsou doc. Ivan Foletti, prof. Jiří Macháček, dr. Jiří Němec, doc. Václav Štěpánek, Mgr. Matouš Vencálek a Mgr. BcA. Miroslav Vlček.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.