Jak se nachystat na Test studijních předpokladů? Přípravu zvládnete sami

TSP, který se skládá v rámci přijímaček na většinu fakult Masarykovy univerzity se bude konat o víkendu 20. a 21. června. Níže se dočtete, jak se na něj připravit.

Uchazeči

Bez popisku

Pro ty z vás, které Test studijních předpokladů čeká, je nejvyšší čas začít se chystat.

Základní strategie je udělat jako první to, kde se cítíte jistí, a ve zbývajícím čase se pokusit co nejlépe udělat ty části, které vám tolik nejdou.

Test studijních předpokladů vás nemine na většině fakult MUNI včetně fakulty filozofické.

Každopádně, i když jste si podali přihlášku do více programů, Test studijních předpokladů budete dělat jen jednou. Letos se testování uskuteční 25. a 26. dubna ve více městech v Česku i na Slovensku.

„Základní strategie je udělat jako první to, kde se cítíte jistí, a ve zbývajícím čase se pokusit co nejlépe udělat ty části, které vám tolik nejdou.“

Co vás čeká? Celkem 60 otázek a u každé pět možností, z nichž je jen jedna správná. Na odpovědi budete mít 100 minut. Otázky jsou rozdělené po desíti do šesti subtestů – verbální, numerické, analytické a kritické myšlení, prostorová představivost a kulturní přehled. Zadání testu je v češtině s výjimkou deseti položek v anglickém jazyce.

Většina studentů se zpětně shoduje, že je potřeba si projít stará zadání, osahat si typické úlohy a zjistit, jaké jsou vaše silné stránky. Proč? Základní strategie totiž je udělat jako první to, kde se cítíte jistí, a ve zbývajícím čase se pokusit co nejlépe udělat ty části, které vám tolik nejdou.

Nemá cenu se na 10 minut zaseknout u jedné těžké otázky, když nemáte ještě hotové ty pro vás lehčí. Obecně přijít k testu bez této rozvahy může být zrádné i pro ty, kteří by TSP jinak bez problému zvládli, protože ztratí cenný čas osaháváním testu.

Pro vaši strategii je důležité také vědět, jak funguje hodnocení TSP. Za správnou odpověď je jeden bod, chybná odpověď je minus čtvrt bodu, žádná odpověď je za nula bodů. Hromadně tipovat odpovědi, pokud vůbec nemáte představu o tom, která je správná, se tedy nemusí vůbec vyplatit a je lepší neodpovídat. Naopak pokud u několika málo odpovědí váháte třeba mezi dvěma možnosti, může být lepší zariskovat. 

Přípravu celkem spolehlivě zvládnete doma sami u počítače a internetu. Podívejte se na univerzitním webu, jak řešit typické úlohy a zkuste si minulá TSP. Níže se také podívejte na popisy jednotlivých sekcí, pod nadpisy najdete prokliky na univerzitní web a vzorovou úlohu s vysvětlením.

Prostorová představivost

Jaké typy příkladů v této sekci čekají? Setkat se můžete třeba s kostkami, papírovými draky, úkoly na kvantifikaci plochy, trojrozměrnými objekty, vrstevnicemi, dlaždicemi, šachovnicemi a dalšími úlohami. Vedle přirozené schopnosti prostorové představivosti a jejího doplnění logickým myšlením nejsou třeba žádné specifické znalosti a dovednosti.

Verbální myšlení

Tento oddíl tvoří položky jako skládání slov, víceznačnosti, významové vztahy, dokonavost a nedokonavost nebo pravdivost vzhledem k významu či kvantifikátory. Verbální myšlení patří mezi studenty k oblíbenějším oddílům. Klíčová je jen znalost pravidel jazyka a slovní zásoby.

Numerické myšlení

Pro úspěšné zvládnutí této části je třeba umět vyřešit různé matematické operace. Příklady se často dají vypočítat poměrně rychle a bez zdlouhavého uvažování. Se zvládnutím hodně pomáhá procvičit si vybrané typy úloh.

Analytické myšlení

V oddíle analytického myšlení narazíte na nejrůznější typy položek, jako jsou množiny, porovnávání, definice, nápisy, úsudky, úvahy o poměru, průměru či rozdílu a mnoho dalších. Kromě logického myšlení nevyžaduje tento subtest žádné specifické znalosti ani dovednosti.

Kritické myšlení

Subtest ověřuje schopnost kriticky posoudit a vyhodnotit předložené informace. Budete mít za úkol posoudit odpovědi nabízené pro konkrétní situaci popsanou v zadání úlohy a vyhodnotit vhodnost uvedených závěrů. Využijete zde dobré argumentační schopnosti. Potřebné znalosti odpovídají přírodovědným a humanitním základům ze střední školy.

Kulturní přehled

Oddíl kulturního přehledu je velmi rozmanitý. Otázky, se kterými se setkáte, se můžou týkat pojmů, geografie, světových i českých významných osobností či náboženství. Vedle toho také dějinných událostí, výtvarného umění, mezinárodních organizací či kulturních epoch a dalších témat. Zúročíte své znalosti ze střední školy, a to především z dějepisu, základu společenských věd, výtvarné a hudební výchovy a zeměpisu.

Kam dál?

Zdroj: Magazín M


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.