Jak si správně zvolit priority v e‑přihlášce?

Už máte vybráno, který studijní program byste na naší fakultě rádi studovali? Máte jich třeba i více a chcete je spojit do sdruženého studia? Pak věnujte zvláštní pozornost tomu, jak si nastavíte v e-přihlášce priority studijních plánů.

25. 2. 2024 Uchazeči

Co je to studijní plán?

Jedná se vlastně o souhrn povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů, které budete mít povinnost absolvovat v rámci studia. Studijní plán může mít trojí podobu:

 • jednooborové studium – umožní vám ponořit se naplno do studia jednoho oboru jako celku,
 • jednooborové studium se specializací – umožní vám soustředit se na vybranou oblast z daného oboru,
 • sdružené studium hlavního a vedlejšího studijního plánu – umožní vám studovat dva obory současně, přičemž jeden bude váš hlavní, budete v něm studovat více předmětů a psát z něho bakalářskou práci, a druhý bude vedlejší, tomu se budete věnovat méně.

Co jsou preference studijních plánů a jak fungují?

Pokud vám studijní program umožňuje studium podle více studijních plánů, můžete v přihlášce označit až tři a seřadit je podle svých preferencí. Nesmírně důležité je ovšem vědět, že pokud budete přijati např. na studijní plán, který jste označili jako „Preferuji nejvíce“, standardně není možné, abyste se později zapsali do studia dle studijního plánu s nižšími prioritami. Navíc, pokud si zvolíte pouze sdružené studium a na vedlejší studijní program nebudete přijati, nebude možné, abyste se zapsali pouze do hlavního programu jako do jednooborového studia. Vždy se tedy vyplatí dobře zvážit pořadí preferencí a kromě sdruženého studijního plánu si navolit i jednooborové studium.

Preference lze v e-přihlášce měnit od jejího založení až do konce února. Jen se nelekněte, že se při jejich změně založí nová přihláška. Pokud jste tedy do té původní již např. vložili podklady pro prominutí, nezapomeňte je vložit do nové znovu.

Je možné změnit studijní plán i později během studia?

Ano, je možné z hlavního oboru udělat jednoobor (tedy zanechat studium oboru vedlejšího plánu), nebo si naopak k jednooboru přibrat nějaký jiný obor vedlejší, případně vyměnit stávající vedlejší za jiný. Má to oševm dva háčky: jednak je to možné pouze po 1. nebo 2. úspěšně ukončeném semestru studia, jednak jde o změnu nenárokovou a vždy bude záležet na kapacitě studijních programů, zda vám bude vyhověno. V případě zanechání vedlejšího oboru kapacita roli samozřejmě nehraje, kdybyste však chtěli vedlejší obor přibírat nebo měnit, musí tam pro vás mít místo a také musíte splnit podmínky pro přijetí.

Je tedy teoreticky možné s tím kalkulovat už dopředu a „nadělat si do zásoby“ přijímací zkoušky do některých studijních programů pro případ, že byste v budoucnu chtěli žádat o změnu studijního plánu. Více informací o změně studijního plánu naleznete zde.

Podívejme se pro názornost na konkrétní příklady:

Nevhodná varianta 1

Vaše e-přihláška vypadá takto:

 • Preferuji nejvíce: Obor, který chtějí rodiče (jednooborově)
 • 2. priorita: Obor, který chtějí rodiče (hlavní) + Obor snů (vedlejší)
 • 3. priorita: —

Uspějete-li v přijímací zkoušce na Obor, který chtějí rodiče, i na Obor snů, budete se moct zapsat pouze jednooborově na Obor, který chtějí rodiče, i kdyby se vám povedlo je mezitím přesvědčit, že půjdete i na Obor snů. Do sdruženého studia se však už nebudete moct zapsat, protože jste Oboru, který chtějí rodiče, v jednooborovém plánu dali 1. prioritu.

 Nevhodná varianta 2

Vaše e-přihláška vypadá takto:

 • Preferuji nejvíce: Obor snů (hlavní) + Obor X, který vás bude moct živit a který chcete radši (vedlejší)
 • 2. priorita: Obor snů (hlavní) + Obor Y, který vás bude moct živit (vedlejší)
 • 3. priorita: —

Uspějete-li v přijímací zkoušce na Obor snů a neuspějete-li na oborech X a Y, nebudete ke studiu přijati vůbec! Stejně tak, dostanete-li se na obory X a Y, ale na Obor snů nikoliv.

 Ideální varianta

Vaše e-přihláška vypadá takto:

 • Preferuji nejvíce: Obor snů (hlavní) + Obor X, který vás bude moct živit a který chcete radši (vedlejší)
 • 2. priorita: Obor snů (hlavní) + Obor Y, který vás bude moct živit (vedlejší)
 • 3. priorita: Obor snů (jednooborově)

Uspějete-li v přijímací zkoušce na Obor snů a neuspějete-li na oborech X a Y, budete přijati ke studiu Oboru snů jednooborově (vaše 3. priorita). A bonus navíc: pokud nastoupíte do sruženého studia a po 1. nebo 2. semestru naznáte, že studium dvou oborů je pro vás příliš, můžete požádat o změnu studijního plánu a ponechat si jednooborově pouze Obor snů.

 Ještě vylepšená ideální varianta

Pokud byste si chtěli ještě pojistit možnost, že se nedostanete na Obor snů, a přihlásit se jednooborově na obory X nebo Y, musíte si do nich založit samostatné přihlášky. Každá přihláška se totiž podává do jednoho konkrétního studijního programu, který v ní musí figurovat buď jednooborově, nebo v hlavním studijním plánu.

Vhodná varianta nevhodné varianty 1

Za určité situace může dávat i nevhodná varianta 1 smysl, a sice pokud už dopředu kalkulujete s tzv. odloženou volbou, tedy s možností požádat po 1. nebo 2. semestru studia o změnu studijního plánu. Pak může vaše e-přihláška vypadat takto:

 • Preferuji nejvíce: Obor snů (jednooborově)
 • 2. priorita: Obor snů (hlavní) + Obor X, který by se vám mohl hodit, ale zatím nevíte, jak to budete zvládat (vedlejší)
 • 3. priorita: Obor snů (hlavní) + Obor Y, který by se vám také mohl hodit, ale zatím nevíte, jak to budete zvládat (vedlejší)

Uspějete-li v přijímací zkoušce na všechny obory, zapsat se sice budete moct pouze jednooborově na Obor snů, nicméně si zároveň „naděláte do zásoby“ přijímačky pro případ, že byste po 1. nebo 2. semestru naznali, že máte dost kapacity na to, abyste si k Oboru snů přibrali ještě obor X nebo Y ve vedlejším plánu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.