Máte dobrý prospěch, jazykový certifikát nebo diplom z olympiády? Možná máte nárok na prominutí přijímací zkoušky

Prozkoumejte tuto možnost v podmínkách studijního programu, na který se chcete hlásit, a případně nezapomeňte v e-přihlášce rovnou o prominutí požádat. V článku níže zjistíte, jak na to.

28. 2. 2024 Uchazeči

Přijímací zkoušku do bakalářského studia lze na naší fakultě u vybraných studijních programů prominout na základě prospěchu na střední škole, účasti v olympiádě, Středoškolské odborné činnosti, jazykových certifikátů či odborné nebo tvůrčí praxe. Podrobné požadavky si stanovuje každý studijní program individuálně a naleznete je v detailu jednotlivých programů v sekci Podmínky přijetí.

Dokumenty potvrzující splnění kritérií se nahrávají přímo do e-přihlášky do konce února. Určena je k tomu sekce Studium, zkoušky a dokumenty, rubrika Žádost o prominutí přijímací zkoušky. Vše sem musíte vložit ve formě autorizovaných konvertovaných dokumentů (elektronické ověřené kopie, kterou získáte na CzechPointu).

Jak na prominutí na základě prospěchu

Prominutí na základě prospěchu je trochu komplikovanější. Počítá se při něm totiž průměr ze čtyř (případně ze dvou) profilových předmětů, přičemž se berou v úvahu známky ze závěrečných vysvědčení, pouze z posledního ročníku vysvědčení pololetní. Současně se požaduje, abyste na střední škole studovali každý z vybraných profilových předmětů v rámci posledních čtyř ročníků alespoň po dobu dvou let. Mezi profilové předměty patří:

 • anglický jazyk
 • český jazyk a literatura (případně slovenský jazyk a literatura)
 • čínština
 • dějepis
 • francouzský jazyk
 • hudební výchova
 • informatika
 • italský jazyk
 • latina
 • matematika
 • německý jazyk
 • ruský jazyk
 • španělský jazyk
 • základy společenských věd

Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují. Ovšem pozor, některé programy mají předem stanoveno, které profilové předměty z nabídky si můžete, nebo musíte vybrat, a také si stanovují požadovaný průměrný prospěch. Konkrétní informace naleznete opět v detailu jednotlivých programů v sekci Podmínky přijetí.

Prospěch vyznačíte přímo v e-přihlášce, následně vytisknete (návod najdete zde), necháte potvrdit střední školou a ve formě autorizované konverze vložíte do e-přihlášky. Můžete také do e-přihlášky vložit katalogový list potvrzený střední školou, opět v autorizované konverzi, případně konverze všech vysvědčení, která uvedený prospěch dokládají.

Co bude dál

O vaší žádosti o prominutí rozhodne s přihlédnutím ke kapacitním možnostem jednotlivých programů děkanka fakulty. Její vyjádření vám bude doručeno prostřednictvím e-přihlášky nejpozději do 31. března

TIP 1: Nenechte se zmást tím, že i tak se musíte přihlásit k TSP nebo že budete v mezičase dostávat pozvánky k oborové přijímací zkoušce. Bude-li vám zkouška prominuta, pozvánku k přijímací zkoušce můžete s klidem zahodit. V případě, že děkanka fakulty vaši žádost neschválí, dostavíte se ke zkoušce dle pokynů v pozvánce.

TIP 2: Pokud žádáte o prominutí, volte si termín TSP až v dubnu. To už budete vědět, jestli máte prominuto, a tudíž jestli je potřeba, abyste na TSP chodili. Pokud si zvolíte dřívější termín TSP, je na vás, zda se ho pro jistotu zúčastníte, nebo ne.

TIP 3: Pokud vám bude prominuta přijímací zkouška do jednoho z plánů sdruženého studia, neznamená to, že je vám prominuta zkouška do celého sdruženého studia. Abyste byli přijati ke studiu, musíte splnit podmínky přijetí i druhého plánu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.