Výsledky opakovaného hlasování v doplňujících volbách do AS MU

28. 3. 2018

Výsledky opakovaného hlasování v doplňujících volbách do Komory akademických pracovníků AS MU za Filozofickou fakultu MU pro funkční období 2018–2020:

Senátorem byl zvolen jediný kandidát, Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D., který obdržel 84 hlasů (volební účast: 24 %).

Dne 27. 3. 2018
volební komise AS FF MU pro senátní volby

Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Matěj Zháňal

Více článků

Přehled všech článků