Umění, média a design: historické proměny, aktuální trendy a výzvy budoucnosti

Předkládaný návrh výzkumného projektu je věnován transformaci umění, médií a designu v historických proměnách i v aktuálních trendech. Předmětem zájmu budou zejména muzikologické a uměnovědné sondy do dané problematiky kopírující odborná zaměření zaměstnanců ústavu a zejména studentů v celé šíři studijních programů (Hudební věda, Sdružená uměnovědná studia, Teorie interaktivních umění, Kulturní design a kreativní průmysly, Management v kultuře).

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.