Kultivujeme dialog

Dialog

Slovo dialog pochází z řeckého dialogos – dia ,skrze‘ a logos ,slovo‘, odvozeno od slovesa dialegesthai, ,rozvažovat, rozmlouvat‘. Původním významem byl filozofický rozhovor dvou nebo více osob, jehož cílem je nalezení pravdy.

Dialog ve filozofickém pojetí (techne dialektike) znamená způsob myšlenkového postupu, při kterém si myslící subjekt uvědomuje postupně všechny články spojitého procesu logického vyvozování souvislostí.

Využíváme dialog jako prostředek poznání

Řada antických filozofů psala svá díla jako rozpravy. Už tehdy považovali dialog za jeden ze základních prostředků pro rozvoj kritického myšlení. Důležitost dialogu ve vzdělávání a při poznávání světa si uvědomujeme také my. Proto podporujeme dialog mezi učiteli a studenty, napříč akademickými obory, vzdělávacími a vědeckými institucemi, mezi teorií a praxí. Jsme přesvědčeni, že skutečný dialog – založený na znalostech a vzájemném respektu – kultivuje veřejný prostor i jednotlivce. A nezáleží, zda na úrovni města, kraje, státu či evropského společenství. 

Otevíráme se světu

Rozvíjíme vzdělávání a výzkum v mezinárodním kontextu, neustále zvyšujeme počet předmětů vyučovaných v angličtině a dalších jazycích. Každý rok přibývá studentů i pedagogů, kteří vycestují do zahraničí. Stejně tak roste počet zahraničních studentů a akademiků na našich pracovištích. Jsme zapojeni do mezinárodních výzkumných projektů, spolupracujeme rovněž s partnery ze státní, komerční i neziskové sféry.

„Fakultu definujeme především jako prostor výměny vědeckých informací, jako místo, kde ze spektra specializovaných humanitních disciplín vzniká relativně ucelená interpretace kulturního a společenského vývoje.“

Lukáš Fasora a Jiří Hanuš, autoři publikace Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: Pohledy na dějiny a současnost

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.