Sdílíme lásku k vědění

Filozofie

Slovo filozofický v názvu fakulty vzniklo spojením řeckého slovesa filein ,milovat nebo toužit po něčem‘ a podstatného jména sofia ,moudrost, vědění‘; znamená tedy milovat moudrost nebo vědění.

Filozofie je univerzální nauka o celku všeho jsoucího, o bytí světa a existenci člověka, o jeho poznávání pravdy a mravním jednání.

Učíme kriticky myslet

Filozofickou fakultu spojuje s profesorem filozofie Tomášem Garriguem Masarykem (mimo jméno, které nese celá univerzita) důraz na rozvoj kritického myšlení a vědy. Kritické myšlení považujeme za dovednost nezbytnou k tomu, abychom nepodléhali manipulacím jakéhokoli druhu. Rozšiřujeme poznání politické i kulturní historie lidstva od pravěku do současnosti, promýšlíme otázky spojené s podstatou lidství, s tvůrčí činností člověka, zkoumáme projevy různých kultur.

Rozvíjíme informační gramotnost

Náš současný svět bývá někdy charakterizován jako společnost přesycená informacemi. Zatímco dříve stačilo umět číst a psát, dnes je nutnou součástí gramotnosti schopnost zapojit informace do souvislostí, ověřit důvěryhodnost zdrojů, odlišit různé významové vrstvy ve sděleních, která mnohdy bezstarostně konzumujeme.

Při práci s informacemi je třeba mít kvalitní zázemí – knihovnu. Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU kromě samotného půjčování knih zajišťuje i řadu vzdělávacích programů zaměřených na informační gramotnost. Naši studenti, akademici i absolventi mají volný přístup k databázím, jež obsahují obrovské množství knih a odborných časopisů.

V rámci FF MU funguje také celá řada specializovaných knihoven, například Knihovna TGM nebo unikátní Knihovna Hanse Beltinga nejen pro zájemce o dějiny umění.

„V Brně se mi líbilo, protože jsem se dostal ke knížkám.“

Tomáš Garrigue Masaryk

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.