Jsme moderní instituce

Modernost

Latinský výraz modernus ,nový‘ vznikl v období pozdní antiky odvozením od slova modo (tj. ihned) a označuje protiklad k antiquus ,dávný‘; nejdříve v jazyce, postupně obecněji.

Modernizace znamená přizpůsobování novým požadavkům a potřebám.

Využíváme moderní technologie ve výuce

FF MU dlouhodobě klade důraz na zapojení moderních technologií a postupů do vzdělávání. Využíváme tablety, tvoříme multimediální výukové materiály, zveřejňujeme videa z přednášek. Inteligentní učebna umožňuje interaktivní skupinovou výuku. Prostřednictvím e-learningových kurzů lze studovat kdekoli, kde je přístup k internetu. Bezdrátové připojení do sítě EDUROAM zajišťuje dostupnost studijních materiálů a umožňuje vyhledávat informace v mezinárodních databázích odborné literatury nejen v knihovně nebo doma, ale třeba i na studijním pobytu v zahraničí. Přístup do EDUROAMu mohou studenti využívat v Brně, stejně jako na univerzitních pracovištích například v Praze, Bratislavě nebo v Londýně. Studium i výzkum na FF MU usnadňují softwarové nástroje, které jsou pro členy akademické obce k dispozici bezplatně, ať už jde o balík kancelářských programů či rozšířené cloudové úložiště.

Naši vědci mají k dispozici moderní výzkumné zázemí

Zatímco antickým filozofům stačil k výkonu jejich povolání sud, hájek či agora, my využíváme komplexnější zázemí.

Vybudovali jsme unikátní zázemí pro výzkum a vzdělávání v podobě Centra podpory humanitních věd – CARLA. Jeho součástí je Laboratoř pro experimentální humanitní vědy – HUME Lab, která nabízí široké spektrum přístrojů umožňujících sledovat a měřit lidské chování a kognitivní procesy v rozličných oblastech a na různých úrovních komplexnosti. Pro výuku máme k dispozici moderní, multimediálně vybavené učebny.

„Vývoj – v přírodě i v člověku – není jen samá změna, je i uchování starého a tvoření nového, budoucího.“

Tomáš Garrigue Masaryk

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.