Jsme tradiční instituce

Tradice

Slovo tradice pochází z latinského traditio.

Původní význam byl spojen s předáváním předmětů z vlastnictví do vlastnictví, posléze s předáváním poznatků, zprostředkováním poznání a konečně s přenosem dávných mínění – tradicí v dnešním slova smyslu.

Stáli jsme u zrodu Masarykovy univerzity

Filozofická fakulta patří mezi čtyři zakládající fakulty Masarykovy univerzity. Je tak historicky spojena s počátky Československé republiky, demokratickým duchem doby a s myšlenkovým i politickým dílem prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.

Sdílíme demokratické hodnoty

Cílem a posláním Filozofické fakulty MU je především vytvářet a šířit vědění, jež přispívá k rozvoji společnosti a její kultury. Fakulta se hlásí ke třem základním hodnotám sdíleným celou Masarykovou univerzitou. Jsou jimi svoboda, úcta k pravidlům a zodpovědnost.

  • Svoboda

    Znamená akademickou svobodu výuky a bádání, svobodu volby vlastního studijního zaměření, institucionální autonomii univerzity vůči státu i svobodu jako společenský imperativ.

  • Úcta k pravidlům

    Projevuje se v požadavku rovných příležitostí pro všechny, v důrazu na transparentní fungování instituce, jasnou studijní legislativu a potírání plagiátorství.

  • Zodpovědnost

    Univerzita je spolutvůrcem veřejného mínění, aktivně se podílí na kultivaci veřejné diskuse.

Poslání, hodnoty a vize univerzity

„… tradice je společné dílo generací, společná a samozřejmá kázeň.“

Tomáš Garrigue Masaryk

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.