ERC

Horizon Europe

Evropská rada pro výzkum podporuje špičkový výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru a vedoucí  k průlomovým objevům nebo k výraznému posunu v poznání v dané vědecké oblasti, a to v celosvětovém měřítku. Podpořeny jsou projekty libovolné vědecké oblasti.

Základním principem je podpora individuálních vědců (tzv. Principal Investigator, PI) a jejich týmů. Žádat o grant mohou vědci bez ohledu na vědeckou oblast, ve které působí a bez ohledu na jejich národnost. Podmínkou však je, aby byl výzkum realizován v hostující instituci se sídlem v členské zemi EU nebo zemi přidružené k rámcovému programu EU.

Předpokladem je, že projekt bude postaven na inovativní myšlence, která pomůže výrazně posunout daný vědecký obor. Projekty jsou zpravidla velmi rizikové (tzv. high-risk/high-gain projects princip), jsou interdisciplinární povahy a mají významný dopad na společnost. 

Granty ERC jsou nejen vědeckou komunitou vnímány jako známka kvality. 

ERC financuje pět typů grantů. Délka trvání projektu je na 5-7 let s finanční alokací 1,5 - mil EUR.

Starting grant

- zaměřeno na podporu mladých výzkumníků, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let

- výše finanční podpory může činit až 1,5 mil. € na dobu pěti let 

Consolidator grant

- zaměřeno na podporu vynikajících mladých vědců, kteří získali Ph.D. v rozmezí více než 7 až 12 let

- výše finanční podpory může činit až 2 mil. € na dobu pěti let

Advanced grant

- zaměřeno  na podporu mezinárodně uznávaných odborníků

- výše finanční podpory může činit až 2,5 mil. € na dobu pěti let

Synergy grant

- zaměřeno na podporu skupiny 2–4 hlavních řešitelů a jejich týmů při společném řešení projektu špičkového badatelského výzkumu

- výše finanční podpory může činit 10 mil. € na dobu šesti let

Proof of Concept

- je zacílen na podporu úspěšných řešitelů grantů ERC v nejranější fázi využití výsledků jejich výzkumných aktivit a jejich uvedení do praxe


 

Předpokládané vyhlášení výzev 2024

Starting grant
deadline: 7/11/2023

Consolidator grant
deadline: 12/12/2023

Advanced grant
deadline: 29/08/2024

Synergy grant
deadline: 15/11/2023

 

Koho kontaktovat

Mgr. et Mgr. Denisa Főldešiová

projektová podpora pro FF MU
(foldesiova@phil.muni.cz, 549 49 3539

Mgr. Ladislav Čoček
koordinátor pro ERC na MU
(cocek@rect.muni.cz; tel.: 549 49 7079) 

Další alternativy

 GAČR EXPRO - cílem je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy a také napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů ERC a umožnit tak nabytí potřebných znalostí a zkušeností, které se zhodnotí při podávání vysoce prestižních evropských grantů.

ERC CZ - program zaměřen na podporu českých, mezinárodně uznávaných výzkumných pracovníků, kteří uspěli v hodnocení prováděném odbornými panely Evropské rady pro výzkum, ale podpora nemohla být v konečné fázi z evropských prostředků poskytnuta z důvodu nedostatku disponibilních finančních prostředků ERC. 

 

O vyhlášení výzev informujeme prostřednictvím aktualit našeho webu. Přihlásit se k odběru můžete zde. V případě zájmu o podání návrhu projektu, prosíme, kontaktujte projektovou podporu na FF MU (viz Koho kontaktovat), která Vám ráda poskytne aktuální informace. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.