Další granty v ČR

Národní ostatní


O programu

Níže naleznete odkazy na grantové a dotační příležitosti, které nabízejí tuzemské organizace a instituce. Víte-li o nadaci či jiné organizaci poskytující granty, se kterou máte zkušenosti, a není uvedena na této stránce, dejte nám (OVaV FF MU) prosím vědět. Rádi tento seznam rozšíříme o další užitečné informace.

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje poskytuje dotace v oblastech Kultura a památková péče; Prevence a požární ochrana; Regionální rozvoj (výzvy Smart Akcelerator); Sociální a rodinná politika; Venkov a zemědělství; Vzdělávání, sport a volný čas; Zdravotnictví; Životní prostředí; a to na základě vypsaných výzev. Mimo tyto oblasti je možné požádat o Dotaci mimo dotační program na konkrétní účel. 

Poskytnuté dotace musí být ve veřejném zájmu a v souladu se Strategií rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (popř. s dalšími rozvojovými dokumenty JMK).

Město Brno

Magistrát Města Brna uděluje dotace podle jednotlivých oblastí (Školství a mládež, Sport, Kultura, Životní prostředí, Sociální péče, Zdraví, Památková péče, Doprava a Kreativní průmysl), které jsou určeny na předem stanovené účely, definovanému okruhu žadatelů a na určené období. Dále MMB uděluje individuální dotace (Dotace se záštitou, z Kanceláře marketingu a cestovního ruchu, Kultura a z Odboru strategického rozvoje a spolupráce), a to na účel určený konkrétním žadatelem v žádosti.

Agentura pro zdravotnický výzkum

Agentura pro zdravotnický výzkum (AZV) podporuje projekty aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví. Podpora agentury je zaměřena do tří hlavních oblastí, a to Veřejné zdraví, Patogeneze a rozvoj chorob a Inovativní řešení pro medicínu. Projekty jsou členěny dle karierní dráhy navrhovatele na juniorské a základní. Doba řešení projektu je 44 měsíců.

AZV zajišťuje také zapojení českých vědců do Evropských partnerství v oblasti zdraví. Česká republika přistoupila k Evropskému partnerství "Rare Diseases" a v diskuzi je zapojení do "Pandemic Preparedness", "One Health Antimicrobial Resistance" a "Personalised Medicine".

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra vypisuje výzvy v rámci dotačních titulů Cizinci; Dobrovolnická služba; Požární ochrana, IZS; Prevence kriminality; Bezpečnostní výzkum; Policejní sport. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.