TAČR – vyhlášení 7. veřejné soutěže dílčího cíle 2. začínající výzkumníci/výzkumnice

12. 2. 2024 Libor Zajíc TAČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila 7. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu. Program SIGMA – DC2 se zaměřuje na zvýšení zapojení začínajících výzkumníků a výzkumnic v oblastech aplikovaného výzkumu při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. Dalším cílem je podpořit vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu.

Maximální výše podpory na jeden projekt: 5 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 85 %

Klíčové osoby řešitelského týmu v roli hlavní řešitel/další řešitel/člen řešitelského týmu musí splňovat definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice. Jedná se o osoby do 35 let nebo studující bakalářského, magisterského, doktorského studia nebo absolventy, pokud od prvního řádného ukončení nejvyššího stupně studia uběhlo maximálně 5 let. V návrhu projektu musí být do řešení zapojen v roli hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka minimálně jeden podnik a minimálně jedna výzkumná organizace. Každý začínající výzkumník/výzkumnice (v roli hlavní řešitel/další řešitel/člen řešitelského týmu) může být klíčovou osobou maximálně ve dvou podaných návrzích projektů v této veřejné soutěži. 

Pro danou veřejnou soutěž byla stanovena 4 výzkumná témata. Uchazeči při podání návrhu projektu v ISTA povinně zvolí jedno téma, se kterým je jejich návrh projektu v souladu.
Jde o následující témata:

  • Telemedicína
  • AI a udržitelná mobilita
  • Výrobní technologie a materiály
  • Komunitní energetika a její systémy řízení, ukládání energie v malém měřítku

Více informací najdete na webu poskytovatele.

Soutěžní lhůta končí dne 27. března 2024. V případě zájmu o podání projektu v této soutěži prosím kontaktuje Oddělení výzkumu a vývoje, nejpozději do 29. února 2024. Interní termín pro podání finálního návrhu projektu na Oddělení výzkumu a vývoje je 19. března 2024. Ještě před tímto datem je povinností konzultovat návrhy projektů s Personálním a Ekonomickým oddělením.
Pro uchazeče 7. veřejné soutěže programu SIGMA – DC2 bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 13. února 2024 od 10:00 hod.
Webinář budete moci sledovat v živém přenosu v aplikaci YouTube (bez nutnosti instalace).

 

Důležitá data

Datum Popis
13.2.2024 10:00 Informační webinář
29.2.2024 Povinnost informovat Oddělení výzkumu a vývoje o záměru podat návrh projektu.
19.3.2024 Interní termín pro odevzdání finálního návrhu projektu na Oddělení VaV.
27.3.2024 Konec soutěžní lhůty.
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba na oddělení VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.