Velké výzkumné infrastruktury

MŠMT


O programu

VVI zpravidla umožňují svým uživatelským komunitám dosahovat průlomových poznatků v oblastech základního a aplikovaného výzkumu, jakož i vývoj pokročilých technologií, které vykazují vysoký potenciál k uplatnění v inovativních produktech a službách o vysoké přidané hodnotě.

ČR v uplynulých letech reagovala na zvyšující se význam výzkumných infrastruktur a za účelem jejich reflexe jako klíčové součásti národního výzkumného a inovačního systému ČR učinila řadu kroků napomáhajících k tvorbě adekvátního prostředí pro jejich konstrukci, provoz, další investiční rozvoj, financování a integraci do makro-regionálních struktur.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 1. listopadu 2016 výzvu k předkládání dokumentace pro účely 1. interim hodnocení velkých výzkumných infrastruktur schválených k poskytování podpory z veřejných prostředků na základě usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2015 č. 482 a usnesení vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1066 a výzvu k předkládání návrhů nových velkých výzkumných infrastruktur. Veškeré potřebné informace i kontaktní údaje jsou uvedeny zde.

Metodický list s informacemi o interních termínech je dostupný zde.

Harmonogram soutěže

Informace o vyhlášených soutěžích bude vždy zveřejněn v aktualitách programu. 


Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.