Výzva v podprogramu INTER-ACTION ČR - Izrael

26. 9. 2023 MŠMT

Soutěž je vyhlášena v rámci podprogramu INTER-ACTION, bilaterální projekty ČR – Izrael. Do soutěže LUAIZ24 budou přijímány návrhy aplikovaného výzkumu, a to se zaměřením v níže specifikovaných oblastech:

  • Zdraví a lékařství – návrh a vývoj léčiv
  • Udržitelnost a ochrana životního prostředí – klimatická změna, čistá energie, výzkum pouště, voda
  • Datová věda – aplikace umělé inteligence

Další informace:

  • Uchazečem mohou být výzkumné organizace
  • Uchazeč může do veřejné soutěže přihlásit více návrhů projektu za předpokladu, že nepůjde o projekty tematicky shodné (posoudí odborné hodnocení) a jejichž realizaci nebude uskutečňovat shodný řešitelský tým
  • Další účastník projektu z ČR není přípustný
  • Realizace projektů přispěje k plnění OBECNÝCH CÍLŮ 2 a 4.
  • Na výzvu je alokováno celkem 22,5 mil. Kč
  • Maximální výše podpory na 1 projekt (3 roky řešení) je 2,5 mil. Kč.

V případě zájmu kontaktujte neprodleně Ing. Dvořákovou.

Důležitá data

Datum Popis
8.11.2023 12:00 Odevzdání návrhu na VaV k zajištění podpisu
15.11.2023 Uzávěrka výzvy
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.