Fulbright: letní škola v USA

11. 11. 2021

Rádi bychom Vám nabídli moznost přihlásit se k účasti na několika šestitýdenních institutech amerických studii. Veškeré výdaje spojené s účasti hradí americká strana, která si také vyhrazuje právo konečného vyberu žadatelů z jednotlivých zemi, neboť počet účastnických míst na institutu je omezen. Podrobnější informace najdete na následujících webových stránkách, které budou průběžné aktualizovány:

Momentálně můžete vybírat z následujících témat:

  • American Culture and Values;
  • Journalism and Media;
  • Religious Pluralism in the United States;
  • U.S. Economics and Business;
  • U.S. Foreign Policy;
  • Workforce Development
  • Educators - institute for teachers and administrators

(podrobnější popis obsahu institutu naleznete níže)

Průběh pobytu

Institut obvykle obsahuje zhruba měsíční program přednášek, seminářů, diskusi apod. na zmíněné univerzitě, doplněný o exkurze k danému tématu a o společenské události. Institut neposkytuje prostor pro samostatnou výzkumnou činnost, k samostatnému studiu je vyhrazeno zpravidla několik dnů z cele doby trvaní institutu. Účastnici mají volny přístup do univerzitních knihoven, počítačových laboratoři atd. Bude zajištěno ubytovaní i stravovaní. Vedle úhrady celého pobytu včetně cesty hradí americká strana náklady na zdravotní pojištěni a poskytuje příspěvek na kulturní aktivity a nakup knih i jiných studijních materiálu.

Profil uchazeče

Vhodnými uchazeči jsou vysokoškolští pedagogové, vedoucí kateder, specialisté připravující studijní osnovy, autoři vysokoškolských (resp. středoškolských) učebnic zaměřující se na americká studia, mezinárodni vztahy a příbuzné obory, kteří jsou dostatečné motivovaní a erudovaní a jejichž cílem je zabudovat nove poznatky o daném tématu do své další pedagogické i odborné práce. Hlásit se mohou také profesionálové pracující v oboru. Nutným předpokladem při podaní žádosti o účast v tomto institutu je výborná znalost angličtiny. Přednost budou mít ti uchazeči, kteří uvedou jasnou představu o tom, jak získané poznatky uplatní, a neměli zatím moznost v USA dlouhodobě pobývat či studovat. Absolventi některého z Fulbrightových programů se na tyto instituty hlásit nemohou.

Přihlášky

Vyplněnou přihlášku (včetně CV) zašlete e-mailem. Prosíme, věnujte pozornost zejména zdůvodnění své zadosti (bod T. přihlášky). Žádáme případné zájemce, aby zaslali své přihlášky do 10. ledna 2022 na e-mail semancova@fulbright.cz).

Více informací

Pokud potřebujete podrobnější informace, obraťte se na nás telefonicky na čísle 222 718 452 nebo e-mailem (semancova@fulbright.cz).

 

2022 Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Secondary Educators

Information for Scholars


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.