Akademický senát diskutoval o pravidlech rozpočtování

Na programu byla také diskuse o osudech Scaly nebo o reformě doktorského studia.

26. 6. 2023 Tomáš Weissar

Na svém zasedání dne 19. června 2023 Akademický senát FF MU schválil prodloužení akreditace studijního programu Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy.

Následovala diskuse o harmonogramu a pravidlech rozpočtování, z níž vyplynula dvě usensení:

AS FF MU žádá vedení FF MU, aby byl rozpočet připravován každoročně tak, aby mohl být zveřejněn bez zbytečného odkladu, nejpozději pak pět pracovních dní poté, co nastala situace, kdy AS FF MU schválil Pravidla pro sestavování rozpočtu na FF MU a AS MU schválil rozpočet MU.

AS FF MU žádá vedení FF MU, aby do pravidel sestavování rozpočtu či jiného vhodného dokumentu po vzoru univerzitní směrnice nazvané Pravidla sestavování rozpočtu zapracovaly také centralizované náklady z ostatních druhů výnosů než příspěvku A, K a Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a aby v rámci přípravy tohoto dokumentu byly pojmenovány a zdůvodněny rozdíly mezi fakultními pravidly a pravidly univerzitními.

Dalším tématem diskuse byly osudy nedávno uzavřeného univerzitního kina Scala, jehož budova je v havarijním stavu a musí projít rekonstrukcí. Přijato k tomu bylo následující usnesení:

AS FF MU vyjadřuje znepokojení nad zprávami o nejistém osudu Univerzitního kina Scala. Filozofická fakulta a celá univerzita kino využívají ve značné míře jak pro výuku, tak pro konference a jiné reprezentační akce. Pro brněnský kulturní život však považujeme za významnou i činnost samotného kina, provozovanou mimo rámec univerzity. Vyjadřujeme podporu vedení univerzity v hledání cesty k pokračování činnosti kina Scala v průběhu oprav a zejména pak po jejich dokončení.

Proděkan Knoz následně informoval o aktuální situaci reformy doktorského studia: pracuje se na standardech školitele a na metodickém listu k přijímacímu řízení. Proděkan Šaur doplnil informace o financování navýšených stipendií: pracoviště budou doplácet ze svých zdrojů 2000 Kč.

V závěru Mgr. Varaďa referoval o setkání Studentské komory Rady vysokých škol s ministrem Bekem, na nějž navázal dr. Bárta s prezentací jednání sněmu Rady vysokých škol. Předseda Štěpánek připojil informace o jednání konference rektorů v souvislosti s akcí Hodina pravdy.

Podrobný průběh zasedání senátu je zachycen v zápisu.

Příští zasedání senátu proběhne 25. září 2023.

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.