Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.

vedoucí ústavu – Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.517
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7689
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 9. 2016
Datum ukončení řízení 1. 12. 2017
Habilitační práce (veřejná část) "Hier ist niemand Arzt, sondern alle sind Leidende, Befallene." Reflexionen der Nachkriegsdeutschheit in der westdeutschen Literatur und Geschichtswissenschaft.
Oponenti habilitační práce Prof. Dr. Helmuth Kiesel (Univerzita Heidelberg)
Prof. Dr. Wolfgang Riedel (Univerzita Würzburg)
Matthias Schöning (Univerzita Konstanz)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3 | Posudek 4
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 12. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Jiří Stromšík, CSc. (Univerzita Karlova)
doc. Mgr. Jörg Krappmann, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (Masarykova univerzita)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 10. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.