Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

docent – Ústav hudební vědy


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. N/06005
Janáčkovo nám. 654/2a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3790
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Muzikologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 10. 2019
Datum ukončení řízení 1. 3. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Člověk - hudba - technika: K otázce vlivu technologií na hudební myšlení 20. a počátku 21. století
Oponenti habilitační práce doc. Mgr. Richard Fajnor (Janáčkova akademie múzických umění)
doc. MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D. (Akademie múzických umění v Praze)
doc. MgA. Mgr. Michal Rataj, Ph.D. (Akademie múzických umění v Praze)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 12. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. dr. Matjaž Barbo (Univerzita v Lublani)
prof. PaedDr. Miloš Hons, Ph.D. (Akademie múzických umění)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
prof. MgA. Vít Zouhar, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 14. 1. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.